What is a Lifecycle Assessment (LCA)

Vince Evers

Vince Evers - Co-founder

3/7/2023

Een levenscyclusanalyse (LCA) is de meest gebruikte wetenschappelijke methode voor het evalueren en kwantificeren van de milieueffecten van materialen, processen, producten, diensten en zelfs hele organisaties. Het is geschikt om vergelijkingen te maken, hot-spots te identificeren, of om gewoon de impact op de wereld om ons heen beter te begrijpen. 

Bij een LCA wordt gekeken naar de milieu impact in iedere levensfase, dit doen we meestal van cradle to grave, ofwel, van het moment dat de benodigde grondstoffen uit de aarde worden onttrokken (cradle) tot het moment dat een product het einde van zijn levensduur bereikt (grave). Er wordt onderscheidt gemaakt in de volgende 5 fasen:

  1. Winnen en verwerken van grondstoffen: Denk hierbij aan de milieu impacts die ontstaan tijdens het delven van grondstoffen zoals bijvoorbeeld goud, kobalt of ijzererts. 

  2. Productie: In de productiefase wordt gekeken naar bijvoorbeeld de energie die nodig is om producten te maken.

  3. Transport & Distributie: In een LCA worden alle transportbewegingen bekeken en er wordt berekend wat de impact van deze transportbewegingen is op het milieu.

  4. Gebruik: Het gebruik van materialen heeft vaak ook een impact op het milieu, denk bijvoorbeeld aan et gebruik van mobiele telefoons, deze moeten gedurende de hele levensduur bijna iedere dag worden opgeladen en verbruiken daarmee veel stroom

  5. End-of-Life: In deze fase wordt gekeken naar de impacts die ontstaan bij het verwerken van de producten wanneer ze terecht komen bij een afvalproducent, of gerecycled worden tot nieuw te gebruiken materialen. 

Er zijn ook andere concepten van de levenscyclus van een product, zoals cradle-to-gate. Bij een cradle-to-gate onderzoek beoordelen we een product alleen totdat het de fabriekspoorten verlaat voordat het naar de consument wordt vervoerd. In dergelijk onderzoek worden de gebruiksfase en End-of-Life fase dus niet meegenomen. Hierdoor neemt de complexiteit van de LCA af, en kunnen er sneller inzichten verkregen worden. 

6 redenen om een Life Cycle Assessment uit te voeren 🌍

Tot nu toe hebben we de basis van Life Cycle Assessment toegelicht. We hebben laten zien tussen welke concepten onderscheidt wordt gemaakt m.b.t. de levenscyclus, en hebben toegelicht uit welke vier stappen een LCA altijd bestaat. Maar om af te ronden geven we nog een klein inkijkje in waarom het voor veel bedrijven interessant is om een LCA uit te laten voeren.  

1.     Inzichtelijk

Met een LCA krijg je duidelijk inzicht in milieu impacts, volgens internationaal erkende methoden. De resultaten van onze analyses brengen we uit in overzichtelijke rapportages of in interactieve online dashboards. Zo zorgen we ervoor dat de milieu impacts duidelijk zijn en dat ze ook naar buiten toe gecommuniceerd kunnen worden. 

2.     Strategisch 📈

Het helpt bedrijven met duurzame ambities om realistische doelstellingen te zetten op het gebied van duurzaamheid, en efficiënte maatregelen op te stellen om milieu impacts strategisch te reduceren. 

3.     Productontwikkeling 📦

Een LCA helpt productontwikkelaars bij het ontwerpen van producten met minder negatieve milieu impacts, door de milieu impacts tussen verschillende materialen en processen inzichtelijk te maken. 

4.     Supplychain 🚚

Toeleveringsketenprocessen zijn in veel industrieën verantwoordelijk voor een groot deel van de milieu impacts. Inzicht in de upstream- en downstreameffecten kan supply chain managers helpen bij het verduurzamen van de inkoop.

 5.     Marketing 🌱   

Consumenten zijn steeds meer begaan met de milieueffecten van bedrijven en producten. Het kennen en communiceren van de duurzaamheid van producten is daarom cruciaal voor marketing en verkoop. Een LCA communiceert op transparante wijze de effecten van een product, dienst of organisatie, en wekt daarmee vertrouwen bij belanghebbenden.

6.     Regelgeving 📖

Openbare aanbestedingen vereisen steeds vaker de openbaarmaking van milieu impacts. Een LCA kan worden gebruikt om duurzaamheidsclaims te onderbouwen en de naleving ervan te garanderen, nu of in de toekomst. Dit kan ook zorgen voor een concurrentievoordeel. Daarnaast komt er steeds meer regelgeving op het gebied van emissies en milieu-impact, waardoor de inzichten van een LCA erg behulpzaam kunnen zijn.

We hopen met deze blog een toegankelijk en inzichtelijke introductie hebben geschreven voor LCA’s. Heb je toch nog vragen overgehouden na het lezen van de blog, schroom dan niet om contact met ons op te nemen, we gaan geen vraag uit de weg! Volgende maand duiken we nog iets dieper in de theorie, en zullen we in een nieuwe blog dieper ingaan op de verschillende standaarden en richtlijnen die er bestaan voor het uitvoeren van LCA’s. Hopelijk tot dan!