ABOUT US

Moeilijk? De energietransitie? Niet als je begrijpt waar je het over hebt.

 

Dispersed helpt gemeenten bij de ontwikkeling van een succesvolle visie, aanpak en energiestrategie om de energietransitie op zowel de korte als de lange termijn te realiseren. Wij zorgen ervoor dat duurzame energie en energiebesparing hand in hand gaan met draagvlak, betrokkenheid en het behalen van de lange-termijn doelstellingen in een gemeente. Ons geheim? 

Transitiekunde

Draagvlak en betrokkenheid

Onze transitie-aanpak en -visie volgt uit onze bestudering en ervaring in het wetenschappelijk vakgebied Transitiekunde. Transitiekunde onderzoekt welke factoren van invloed zijn op het slagen van een (energie-)transitie en geeft de tools en het framework om een transitie zo goed mogelijk uit te voeren.  In een transitie wordt een bestaand socio-technisch systeem vervangen door een nieuw systeem. Iedere transitie is socio-technisch omdat, in aanvulling op de technologische veranderingen, ook de socio-economische en culturele aspecten van een systeem zullen/moeten veranderen. Naast technologische innovaties zullen we dus ook sterk moeten inzetten op sociale innovaties.

Hieronder worden de meest essentiële elementen van transitiekunde kort beschreven:

  • Het Multi-level perspective visualiseert een socio-technisch systeem door middel van drie lagen: het landschap, het regime en de niches. Het regime is de huidige manier waarop een systeem wordt ingevuld, bijvoorbeeld het huidige energiesysteem. Niches zijn innovaties die de huidige manier van systeeminvulling, het huidige regime, willen vervangen.

  • Strategic niche management beschrijft hoe nieuwe technologieën en ideeën zo succesvol mogelijk ontwikkeld kunnen worden. Experimenteren is hierbij belangrijk.

  • User involvement beschrijft de cruciale rol van verschillende stakeholders en (eind-)gebruikers. Mensen zijn meer dan alleen passieve consumenten van technieken, iets wat op dit moment nog steeds te weinig word gerealiseerd. Wanneer mensen op de juiste manier gefaciliteerd worden kunnen ze betrokken en zelfs leidend worden in de energietransitie.

  • Stakeholder participation gaat verder in op het gericht inzetten van actieve stakeholders en het vormen van een ‘coalition of the willing’.

Cruciaal in iedere (lokale) transitie is het betrekken van de inwoners en het creëren van draagvlak. Bij dit proces spelen communicatie en het uitvoeren van concrete projecten een grote rol. Op de korte termijn moet de focus van communicatie liggen op het verleiden van inwoners om te investeren in energiebesparing (isolatie) en energie-opwek (zonnepanelen). Hierbij moet de burger/de klant centraal staan. Op de lange termijn moet communicatie gericht zijn op het betrokken krijgen en faciliteren van inwoners in de energietransitie.