Korte-termijn projecten? Geschikt voor de lange termijn.

Een goede aanpak van de energietransitie begint met duidelijke einddoelen en een inspirerende visie op die doelen. De precieze manier om die doelen te bereiken is en blijft binnen een transitie onduidelijk. De optimale manier om naar de einddoelen toe te werken is een iteratief proces van (experimentele) projecten en opschaling hiervan. Waarom? 

Experimenteren en opschalen

Project-management

Cruciaal voor een transitie is dat deze projecten niet bedoeld zijn voor snelle resultaten; ze zijn juist bedoeld om te leren van en te experimenteren met verschillende strategieën die op de lange termijn zorgen voor een succesvolle transitie. Volgens transitiemanagement kunnen (experimentele) projecten dan ook nooit echt mislukken, zolang er maar van de visie, doelen, oplossingen en aanpak geleerd word. Met deze kennis kunnen projecten worden opgeschaald en nieuwe projecten worden uitgevoerd. 

Onze projecten zijn gebaseerd op 3 pijlers: transitiekunde, communicatie, en acquisitie. Uit deze pijlers wordt duidelijk dat de burger altijd centraal moet staan. Dit brengen we in de praktijk door binnen gemeenten succesvolle projecten op het gebied van PV, isolatie en gedragsverandering uit te voeren. Met deze projecten laten we zien dat duurzaamheid een prachtig product is, en door mensen hiermee kennis te laten maken, te helpen en te informeren creëren we draagvlak. Binnen deze projecten passen wij het principe van ‘stadsmaken’ toe en zoeken wij naar actieve burgers, de zogenaamde ‘energiemakers’. Deze actieve burgers zullen wij actief faciliteren in het initiëren/opzetten van bottom-up projecten als bijvoorbeeld zonnepanelenvelden, windturbines en kleinschalige biomassa.

Wij richten onze projecten in volgens het AIDA-concept waarin we eerst focussen op attentie, dan op interesse, dan op verlangen en dan op actie.