Onze aanpak is typisch verdeeld over twee fasen.  Wij starten vanuit een bestaande gemeentelijke visie/actieplan en transformeren deze tot  een samenhangende transitievisie met bijbehorende aanpak. Aangezien iedere transitie zowel socio-economisch en technisch is zorgen wij ervoor dat het sociale, technische en financiële stuk van de transitie in dit uitvoeringsplan geborgd worden.

Hierna beginnen we met de implementatie, bestaande uit drie onderdelen: het betrekken en faciliteren van mensen door middel van gerichte acquisitie, het uitvoeren van concrete projecten met de juiste technische, financiële en sociale randvoorwaarden en het uitrollen van een communicatiecampagne. Deze ‘gouden’ combinatie zorgt ervoor dat concrete, haalbare acties op de korte termijn worden uitgevoerd. Deze moeten samen met een sterke visie, duidelijke doelen en dito plan naar de burger worden gecommuniceerd. Het combineren van een goede visie ("de burger centraal"), no-regret technische oplossingen, goede financieringsopties en een doortastende 'verkoopstrategie'  zorgen ervoor dat mensen ook echt aan de slag gaan met de energietransitie.

Uiteraard ontwikkelen we hier ook een succesvolle projectaanpak bij zodat ieder project bestaat uit duidelijke fasen met korte doorlooptijden, goede uitvoerende (lokale) partners en een uitgebreide stakeholderanalyse. Dit zorgt ervoor dat de transitie op de korte termijn goed van de grond komt terwijl we draagvlak en betrokkenheid creëren voor de langere termijn.

Onze Aanpak