Onze visie en aanpak draaien om het centraal zetten van de burger. Als je de burger namelijk centraal stelt, je verhaal en visie om hen heen bouwt en de energietransitie inzet om het leven van je inwoners beter te maken is de kans dat je je doelen haalt het grootst.

 

Daarom zien wij de transitie los van klimaatdoelen en klimaatverandering. Er liggen kansen: kostenbesparing, verbeterd wooncomfort, energie zelfvoorzienend. Als we onze burgers op korte termijn echt willen én kunnen helpen met duurzame oplossingen ceëeren we vanzelf draagvlak voor een succesvolle energietransitie op de langere termijn.

 

De noodzaak van het centraal zetten van de burger blijkt ook uit onze drie grootste inspiratiebronnen: transitiekunde, acquisitie en de praktijk. Volgens het transitiekunde-perspectief is het betrekken van burgers een randvoorwaarde voor het slagen van een transitie. Volgens het acquisitie-perspectief is de energietransitie een product wat op dit moment vaak nog niet goed verkocht wordt. Daarom is het van belang om de 'klant', oftewel de burger, centraal te stellen en zijn/haar behoeften te identificeren. Vanuit de praktijk blijkt ook dat de meest succesvolle projecten allemaal invulling geven aan de vraag van de burger en deze optimaal faciliteren en betrekken.

Onze visie