Draagvlak en participatie? 

Maar. hoe. dan.

Een goede aanpak van de energietransitie begint ook met het centraal stellen van de burger. Richt de enorme kansen van de energietransitie in rondom de behoeften van de burger en neem deze mee in de communicatie en projecten. Door hiernaast de inwoners te betrekken en te faciliteren kan de energietransitie bottum-up worden vormgegeven, voor en door burgers. Hoe we dit doen?

Draagvlak

Participatie

Co-benifits

Het op het juiste moment betrekken van de belangrijkste stakeholders is cruciaal voor iedere transitie. De lokale energietransitie valt of staat met draagvlak, en dit is voor de meeste gemeenten echt een struikelblok. Onze projecten worden georganiseerd rondom de behoeften van de inwoners, deze staan centraal. Wij zoeken samen met de burgers en andere lokale stakeholders naar manieren om duurzame energie en energiebesparing integraal op te pakken en te laten raken aan de dingen die mensen echt belangrijk vinden. Door je burgers echt centraal te stellen, open te communiceren en vertrouwen te winnen komt draagvlak vanzelf. Op huis- en wijkniveau is vertrouwen in zowel de nationale als de lokale politiek niet altijd aanwezig. Hier zal dus eerst flink in geïnvesteerd moeten worden om überhaubt iets te kunnen bereiken. Zonder vertrouwen bestaan geen ‘quick-wins’, en iedere gemeente die zonder draagvlak projecten uitvoert opereert op drijfzand.

Naast het creëren van draagvlak zoeken wij actief naar inwoners die willen bijdragen aan de transitie en deze bottom-up willen vormgeven. Door te praten en vooral te luisteren naar mensen kunnen ze worden betrokken en gefaciliteerd. In rol voor de gemeenten hierin is om echt te willen weten wat deze mensen nodig hebben om mee te werken aan een transitie. Deze betrokkenheid van burgers neemt een belangrijke plek in binnen de Transitiekunde. Gedurende de verschillende fasen van een transitie kunnen burgers verschillende rollen vervullen: van passief tot actief, van individueel tot collectief en van bevorderend tot belemmerend. Wij zetten sterk in op verschillende rollen die burgers kunnen hebben en zetten deze in binnen de transitie.  

Voor een succesvolle aanpak moet duurzame energie integraal worden bekeken en worden ingezet om in de behoeften van de burgers te voorzien. Deze zogenoemde co-benefits van de energietransitie zijn de voordelen voor individu en gemeenschap die indirect gelinkt zijn aan de energietransitie. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Financieel: lagere energierekening.

  • Economisch: het creëren van lokale banen.

  • Sociaal: een betere community dankzij het samen werken aan duurzaamheidsprojecten en het creëren van een lokale identiteit.

 

Het centraal stellen van de burger en het vormgeven van de energietransitie rondom de burger is in de praktijk erg effectief en eigenlijk niet meer dan logisch. Dit is simpelweg de basis van acquisitie en verkoop. Echter, in de praktijk wordt de energietransitie niet al te best verkocht.  Wie gaat geld investeren in een inferieur product als ‘van het gas af’ zonder dat dat economische en/of sociale voordelen heeft? Niemand toch. En zeker niet omdat de overheid het wil;)